Litterär agentur

Vikings of Brazil skapades för att främja litteratur skriven på danska, finska, isländska, norska och svenska. Vi jobbar som agenter eller co-agenter för nordiska författare, utgivare och rättsinnehavare.

Stort potential

Det finns 545 utgivare i Brasilien och över 370 000 000 böcker säljs i Brasilien varje år. Bokmässan i São Paolo, ”Bienal do Livro”, som ordnas vartannat år, är den näst största bokmässan i världen, och publiceringsverksamheten är värd över 2 miljarder US dollars (Se http://bit.ly/m4L82Z). Dessutom växer marknaden fortfarande; år 2010 ökade bokhandeln sin försäljning med 9,6% (Se http://bit.ly/llSevC). Med stora nationella kampanjer för att öka läskunnigheten i Brasilien, landet med det femte största invånarantalet i världen, kan man vänta sig att förlagsbranschen fortsätter växa i framtiden. Många nordiska författare är redan nu internationellt framgångsrika, så varför inte göra dem kända i Brasilien också?

Marknadsföring av nordisk litteratur

Det är väldigt typiskt att det på 10-i-topp-listan för sålda böcker i Brasilien inte finns en enda inhemsk författare, bestseller-böckerna är oftast översatt litteratur (Se http://bit.ly/jqGnrr). Fastän miljoner översatta böcker skrivna på till exempel engelska och franska från början säljs i Brasilien varje år så är ännu endast få nordiska författare kända här, på grund av 1) brist på information 2) brist på kontakter och 3) svårigheten att hitta översättare. Vikings of Brazil har lösningar till alla dessa problem:

1)      Vi står för information och nyheter om nordisk litteratur till utgivare i Brasilien genom olika medier (nyhetsbrevbrev, webbsida, Twitter, Facebook m.m.). Vi ordnar också tillställningar och deltar i nationella och internationella bokmässor för att föra fram speciella författare eller nordisk litteratur i allmänhet.

2)      Vi har de nödvändiga kontakterna och kunskapen som behövs för att förhandla om bästa möjliga kontrakt med rätt utgivare i Brasilien på nordiska författares och rättsinnehavares vägnar. Vi kan också hjälpa med fortsättningen, det som behövs efter att boken sålts i Brasilien, vilket kan vara svårt om du är bosatt i ett annat land och inte talar portugisiska.

3)      Vi erbjuder översättningsservice och/eller hjälper den brasilianska utgivaren att hitta en lämplig översättare.

Med de tre ovanstående problemen lösta av Vikings of Brazil har nordiska utgivare en fantastisk chans att sälja utlandsrättigheterna för sina böcker på den enorma marknaden i Brasilien.

Litteratur från Brasilien

Förutom att lyfta fram nordisk litteratur i Brasilien hjälper vi nordiska utgivare som är intresserade av litteratur från Brasilien. Intresset för litteratur från Brasilien växer hela tiden runtom i världen. Som exempel kan nämnas att på bokmässan i Frankfurt 2010 sålde utgivare från Brasilien utlandsrättigheter för över 550 miljoner US dollars (se http://bit.ly/j9ZmrT). Dessutom kommer den brasilianska litteraturen att vara speciellt mycket framme på bokmässan i Frankfurt 2013 och regeringen i Brasilien har ökat sitt anslag för översättningar.